Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Organizacje, stowarzyszenia, inne

Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Ba?cyny” Spó?ka z o.o.

Zak?ad Produkcyjno-Do?wiadczalny „Ba?cyny” Spó?ka z o.o.

 

14-100 Ostróda

tel. +4889 647-10-15, 647-14-13; tel./fax 647-10-14

 

Dyrektor

        mgr in?. Wojciech Strumi??o          tel. +4889 647-10-15

 

Zast?pca dyrektora

        dr in?. Andrzej Kosecki                        tel. +4889 647-10-15

 

G?ówna ksi?gowa

        in?. El?bieta Jachimczyk               tel. +4889 647-10-15

 

G?ówny specjalista ds. produkcji ro?linnej

         in?. Andrzej Kerner                    tel. +4889 647-10-15

 

G?ówny specjalista ds. hodowli zwierz?t

         mgr in?. Jan Szczeka?o               tel. +4889 647-10-06

 

Specjalista ds. p?ac i administracji

        mgr Teresa Grzeszczak                tel. +4889 647-10-14, 647-10-15

 

informacj? wytworzono:

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Jerzy Brzóska

data wytworzenia:

02-01-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 839 razy (w tym z UWM 5 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa